Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vytlačiť
 

 podrobne v  prílohe...

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Príloha č. 3 k uzn. 50.pdf Príloha č. 3 k uzn. 50.pdf (1.5 MB)

 
 

,,0-tý ročník o pohár starostu obce LúkyVytlačiť
 

Malý draci.jpg


 
 

Oslava 80.- tého výročia trate gen. M.R.ŠtefánikaVytlačiť
 

A4_80vyrocie.jpg


 
 

GrilovačkaVytlačiť
 

Griľovačka.png


 
 

Povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch...Vytlačiť
 

  Upozornenie na znenie zákona.

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia :

- § 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.  

- § 3 odst. 1 , Zák .č. 405/2011 Z.z O rastlinolekárskej starostlivosti  a Zák. č. 61/64 Zb. O rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov.

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov /užívateľov/ poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím,/najmenej 2 krát do roka/,   čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení v čase od júna 2016

            V prípade zistenia porušenia zákona, budú udelené finančné sankcie.

Podľa § 25 ods. 1 písmeno a/, b/ zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto:

písm a) -  nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej   poškodenie

písm. b) - spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

Za priestupok podľa ods. 1 písmeno b) zákona môže Okresný úrad Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor   uložiť pokutu až do výšky 330 €.

Podľa § 26 ods. 1/písm.a, b/  zákona sa  právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ dopustí správneho deliktu, ak:

písm a)   - nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej   poškodenie

písm. b) -   spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy.

V súlade s § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 €  do 33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a  zachovanie kvalitatívnych  vlastností  a funkcií poľnohospodárskej pôdy a  na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3 odst. 1, písm, a) zákona.


 
 

Bartolomejský jarmokVytlačiť
 

Lúky Hody.jpg


 
 

Separovaný zber - info pre občanovVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Odpady zbery.doc Odpady zbery.doc (306 kB)

 
 

Pozvánka na ,,Hodovú tancovačkuVytlačiť
 

Hodová tancovačka.jpg


 
 

Oprava cesty- ,,MičovecVytlačiť
 

Zcesta.png dôvodu opravy lesnej cesty Mičovec, ktorú financujú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Vás žiadame o informáciu občanov ako aj miestnych chatárov o akceptáciu uzávery opravovaného úseku cesty. Jedná sa o úsek od poľnohospodárskeho družstva v obci Lúky do osady Martinkovce /po dolinovú križovatku/ v celkovej dĺžke 1,4 km. Nakoľko v týchto dňoch sa vykonáva kladenie novej vozovky zhotoviteľ diela žiada o trpezlivosť z dôvodu dosiahnutia trvácnosti a vysokej kvality vozovky.

Touto cestou Vás žiadame o prísny zákaz vjazdu nákladných vozidiel /aj cez víkend/ do danej osady. Oznámenie Vám zasielame z dôvodu, že v dňoch od 4.- 6.8.2017 došlo k neuposlúchnutiu vstupu nákladných vozidiel a mechanizačných prostriedkov na danú cestu, čím vznikla objednávateľovi a zhotoviteľovi diela značná škody na položených nových podkladových vrstvách, ako aj krádež kameniva uloženého na skládke.

Celkové ukončenie diela je predpokladané do 26.8.2017.


 
 

Plán vývozu odpadu 2017Vytlačiť
 

Plán vývozu pre Lúky

 10.08.2017 a 28.08.2017

 

 

Mercedes.JPG


 
 
Položky 1-10 z 133

Pozvánka na V. riadne OZ na deň 16.8.2017

Kam s ojazdenými pneumatikami?

Kam s ojazdenými pneumatikami?

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

Prosba o dobročinnosť

Prosíme každého, kto môže pomôcť zo zbieraním plastových vrchnáčikov, aby tak spravili pre dobrú vec. Podrobnosti v letáčiku. Plastové vrchnáčiky je možné nosiť na OcÚ Lúky. Info na 0904476287

dnes je: 17.8.2017

meniny má: Milica

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka