Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Najstaršie dejiny

 

Vyznávam sa láskou k tomu kraju, k údoliam, lúkam a potokom. Prichádzam k nemu znova a znova.
Tam, kde som sa zrodila, kde ma mať prvýkrát povila.
Je to prekrásna Púchovská dolina.


 

Osada z ktorej vznikla terajšia obec Lúky, bola založená niekedy v prvej polovici 13. storočia počas osídľovaniazákupným právom pohraničných území Sliezka, Poľska a Uhorska. Keďže slovanské obyvateľstvo žilo už predtým v osade Puch pri Váhu, noví osadníci si vybrali za svoj domov neobývané miesto, kde sa spájali viaceré doliny. Prvé obydlia si postavili pravdepodobne na dnešnom hornom konci obce a na vŕšku nad osadou si v roku 1228 postavili malý románsky kostolík. Pokojný život dedinčanov v roku 1241 zmenil vpád mongolských jednotiek, Tatárov, ktorí pri svojej expanzii zašli z Ázie až do Uhorska. Jedna časť vojska na čele s Ordu chánom plienila v Sliezku a na Morave. Lýskym priesmykom sa dostali na Lúky, ktoré vypálili. Povesť o Lúkach hovorí, že dedinčanov pred Tatármi zachránil pastier, ktorý na mongolských vojakov zahnal statok a udupané telá potom osadníci pochovali. Tak či onak, na mieste, kde pôvodný kostol stál, dnes stráži cestu do dediny kríž v zátiší starých líp. Miesto, kde stála osada sa odvtedy volá Vlčie jamy a dodnes tam vraj straší. Nový kostol postavili na opačnom konci obce. Po vpáde Tatárov do Uhorska dal král Belo IV. postaviť pohraničné hrady. Medzi nimi aj hrad Lednicu, slúžiaci na ochranu cesty vedúcej z Moravy. Jeho prvý známy majiteľ sa volal Marek z Lednice, hrad vlastnil od roku 1259. Lúky odvtedy patrili Lednickému panstvu. Vystriedalo sa osem generácií, prešlo dvesto rokov, obyvatelia prekonali strašné choroby ako žľazový a plúcny mor, ktorý sa prehnal Uhorskom v 14. storočí, prečkali aj zlých pánov Lednického hradu až sa napokon dočkali lepších časov. Osada sa rozrástla, stala sa spádovou pre okolité usadlosti, preto na začiatku 15. storočia postavili kostol s prvkami starorománskeho slohu a gotiky. V novembri 1432 prešli husitské vojská cez Lúky. Vyrabovali celú dedinu a kostol, ale nenašli nič, lebo kalichy, ktoré sa používali pri omšiach, a jediné mali nejakú hodnotu, zamuroval vtedajší farár v sakristii kostola. Našli sa tam až v roku 1954. Kňaz za tento skutok zrejme zaplatil životom. Husitské vojsko potom pokračovalo na Lednicu, kde dobili Lednický hrad a umiestnili na ňom silnú posádku. Po bitke pri Lipanoch v roku 1434 husiti zo Slovenska odišli.
Z 15. storočia pochádza i prvá písomná zmienka o Lúkach, a to z roku 1471 v listine kráľa Mateja Korvína, ktorou lednické panstvo daroval za vojenské zásluhy v bojoch proti Turkom Felixovi Šťastnému a Petrovi Hnedému. Púchov sa v nej uvádza ako Mestečko. Lúky sa spomínajú ako Lúčky a Veľké Lúčky /LWCHKY, WELYKE LWCHKY/. Obyvatelia dediny sa zaoberali poľnohospodárstvom a spracovaním dreva, prevažne šindliarstvom a piliarstvom.


 


 

Malá kronika obce L Ú K Y

Skrátená história:

 

Rok 2000 p.n.l.
Na Lúkach zhotovená kamenná sekera na konci doby kamennej.13. STOROČIE

Rok 1228 n.l.
Zástavka na kostole s týmto rokom. Podľa toho sa predpokladá, že kostol bol postavený v tomto roku. Podľa zachovanej povesti mohol stáť na hornom konci.
Rok 1241
Koncom apríla vyplienili Lúky Tatári. Vypálili kostol.
O niečo neskôr bol na dolnom konci postavený nový.
Rok 1259
Prvý zemepánom Lúk bol pán Lednického hradu / Marek z Lednice /. Hrad postavili po Tatárskom vpáde na ochranu cesty vedúcej na Moravu.14. STOROČIE

Rok 1346
Žľazový a pľúcny mor v Európe. Čoskoro však zachvátilo celé Uhorsko.
Roky 1387 – 1399
Na konci 14. storočia sa stal pánom Lednického panstva, teda aj Lúk Henk z Čiech, ktorý narobil veľa škôd. Kráľ Žigmund Luxemburský mu ho odňal a dal do zálohu otcovi budúceho zemepána, ktorý celému kraju po toľkoročných strastiach veľmi vypomohol, Václava Bielika.

Od konca 13. storočia do 14. storočia sa osada Lúčky, terajšie Lúky, plynule presunula k dolnému koncu.15. STOROČIE

V prvých rokoch 15. storočia bol prestavaný starý kostol na nový s pojatím starorománskeho slohu. Pretože vtedy svetom vládla gotika, išlo akiste o napodobnenie starej stavby. K inventáru chrámu patrila aj kamenná gotická krstiteľnica, omnoho neskôr nájdená vo farskej záhrade.
November 1432
Vpád husitských jednotiek, tzv. Spanilej jazdy na Lúky. Kňaz zamuroval zlaté kalichy v sakristii.
Rok 1462
Pre husitské rabovačky po dedinách a mestách, krajinský snem zmiernil dane o polovicu.
Rok 1475
Lúky boli spomínané pod názvami : LWCHKY alebo WELYKE LWCHKY / čítaj Lúčky, Veľké Lúčky /.
Ľudia sa živili poľnohospodárstvom, piliarstvom a výrobou šindľov na strechy.16. STOROČIE

Rok 1504
Lúky mali názov : LUCHKA. Jej obyvatelia ešte nepoznali zemiaky, do Uhorska sa dostali až koncom 18. storočia. Jedli teda obilniny v rôznych úpravách : nekvasené posúchy, otrubový chlieb, lokše a kaše. Zo zeleniny to bola predovšetkým kapusta.

V druhej polovici 16. storočia vlastnili kostol evanjelici.
Rok 1598
Za kráľa Rudolfa Habsburského bol názov obce : LUKY WALACHORUM. Už podľa toho je jasné, že prevažná väčšina obyvateľstva bola valašského pôvodu prisťahovaného z východu. Stavali košiare, pásli ovce a nosili široké klobúky, ktoré boli možno práve odvtedy tak typické pre Lúčanov.
Rok 1599
Po prvý krát napadli obec Turci. Medzi inou korisťou ukradli aj bibliu. Farárom bol vtedy Matej Garna.17. STOROČIE

Rok 1600
V Lýskom priesmyku boli v tomto roku prepadnuté cisárske vozy plné zlata a šperkov. Vyrabovali ich drábi lednického pána Telekessyho. Ten bol za to o rok neskôr v Bratislave popravený.
Rok 1612
Kostol bol opravovaný. Tento rok bol totiž vyrytý na kamennej bráne vchodu.
Rok 1657
Za evanjelického kňaza bol vysvätený Petroveský a od toho roku bol aj na Lúkach.
Rok 1663
Do dediny vpadli Turci, odvliekli so sebou ľudí,, ktorí nestačili ujsť / z celej Púchovskej doliny asi 1 000 obyvateľov /, medzi nimi aj Petroveského manželku.
Rok 1667
16. februára našiel Petroveský dôkaz, že jeho manželka bola popravená a tak sa mohol znovu oženiť.
Rok 1671
Protireformácia – v Uhorsku bolo zakázané každé iné vierovyznanie, ako katolícke. Petroveský. pretože bol evanjelický kňaz, musel odísť. Po storočí kostol opäť patril rímsko-katolíckej cirkvi.
Po roku 1671 sa ešte na jeden rok stal majetkom evanjelikov – vyhnali katolíckeho farára Jána Hudeka.18. STOROČIE

Rok 1708
Začiatkom novembra cez Lúky tiahlo cisárske dvojtisícove vojsko na potlačenie povstania Františka Rákócziho II.
Pri Púchove bolo porazené. Cisár zvíťazil o tri roky neskôr.
Rok 1720
Obec mala mlyn a 18 daňovníkov.
Roky 1699 – 1732
Návrat posledných zajatcov z tureckého väzenia. Turci boli z Uhorska vytlačení v r.1699.
Rok 1772
Na Lúky prišli úradníci v službách Márie Terézie, aby urobili súpis urbárskeho stavu. Sú v ňom zapísané pozemky a mená vtedajších obyvateľov.
25.máj 1782
Rozhodnutie panstva o usídlení misionárov v osade Luken / Lúky /.
Rok 1792
Kostol zbarokizovaný. V tomto roku bola vo vnútri namaľovaná maľba na strope.19. STOROČIE

Rok 1806
Prechod ruských vojsk cára Alexandra I. z Moravy cez Púchov do Ruska. Ustupovali po prehratej bitke s Napoleónom v Slavkove pri Brne.
Rok 1823

Postavená fara s bránou.
Rok 1848
Zrušenie poddanstva. Ľudia prestali byť závislí na rozhodnutí zemepána. Posledný vlastníci Lúk boli Erdödyovci.
Rok 1854
Vyrobené pečatidlo Lúk s motívom kosca / použité ešte v roku 1872 /.
Rok 1872
Postavená židovská synagóga. Silnie maďarizácia.
Rok 1873
Použitá pečať s nápisom OBEC LUKY KÖZSEG.
Rok 1882
Rímsko-katolícka fara prestavaná do súčastnej podoby.
24.apríl 1892
Založenie dobrovoľného hasičského zboru.20. STOROČIE

Rok 1914
V prvej svetovej vojne zahynulo 12 Lúčanov a 26 Lyšanov.
Rok 1920
Prvý slovenský zápis v zápisnici obecného úradu od maďarizácie v 19. st.
Rok 1937
Slávnostné otvorenie premávky železnice Horní Lideč -Lúky pod Makytou - Púchov , dostala názov Štefánikova železnica.
Na Lúky prišiel Dr.J. Tiso.
Rok 1939
Druhá svetová vojna. V obci sídlila smutne známa Hlinkova garda.
Rok 1942
Oprava kostola. Vymenený starý oltár z 18. storočia za nový.
Rok 1945
Vypálená synagóga nemeckým vojakom.
Rok 1968
Prejazd sovietskych tankov cez obec.
Rok 1993
Obec má po 765. rokoch vlastný erb a vlajku.


 

Jedálny lístok ,,Osmek"

Oznámenie zámeru Obce Lúky o predaji majetku obce

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 05/2019

Vývoz TKO september 2019

        

Verejná vyhláška " IBV Lúky - technická infraštruktúra pre IBV rodinných domov a prístupové komunikácie

Otváracia doba "Zberného dvora v Lúkach"

  Reportáž z otvorenia : http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/16908-1462019-nov%C3%BD-zbern%C3%BD-dvor

Čipovanie psov

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Finančná správa - Projekt ekasa

Oznam OcÚ poplatky

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

   v prílohe...

Údržba trávnatých plôch kosením

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

Kompostéry - výdaj

Vystúpenie "KOLLÁROVCI"

Predpredaj vstupeniek je aj na OcÚ Lúky tel: 0905 634 433

Chov ošípaných - Usmernenie

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

Zubná ambulancia Lúky

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorena nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 7:30 do 15:30, alebo telefonicky na čísle 0911351000.

Kam s ojazdenými pneumatikami?

... informačný plagát v prílohe...

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka